Where to Eat

หากจะรับประทานถั่วให้อร่อยสถานที่ก็สำคัญเช่นเดียวกัน ที่บ้านไว้เป็นอาหารเวลาหิว ที่ทะเลไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา บนภูเขาเอาไว้เป็นเสบียงยามขาดแคลน ติดไปต่างประเทศหากคิดถึงรสชาติขนมของคนไทย

Way to Eat

หากจะรับประทานถั่วให้อร่อยมีอยู่หลายวิธีแล้วแต่เลือกสรรและประดิษฐ์คิดค้น รับประทานเป็นอาหารว่างของทานเล่น ระหว่างพักผ่อน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมอาหาร ใช้สังสรรค์ตามงานเลี้ยง ใช้เป็นของขวัญตามโอกาศต่างๆ

Who to Eat With

อาหารหรือขนมจะอร่อยอย่างไรก้ไม่สำคัญเท่าคนที่เรารับประทานด้วย ทานกับครอบครัวเพิ่มกิจกรรมและความสำพันธ์ร่วมกัน ทานกับเพื่อนปาร์จี้สังสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสนุกสนาน ทานกับคนรักเพื่อสร้างบรรยากาศดีๆและ ปลูกความรักให้เจริญงอกงาม