History

กว่า 60 ปีมาแล้วเราเริ่มธุรกิจจากร้านค้าเล็กๆ ที่จังหวัดนครสวรรค์รับซื้อพืชไร่ประเภทถั่วลิสง ข้าวโพดและมันสำปะหลังจากชาวไร่มาขายส่งโดยส่งไปขายต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งธุรกิจของเราก็ได้พัฒนาเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนวันหนึ่งได้มีความคิดอยากแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านถั่วลิสงในเมืองไทยจึงได้ชักชวนลูกค้าที่มาเลเซียมาร่วมทุนโดยเริ่มก่อตั้งบริษัท โมเดอร์น ฟู้ด อินดัสตรี้ จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2530 ตั้งอยู่ที อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ด้วยทุนจดทะเยีน 20 ล้านบาท โดยเริ่มที่สินค้าประเภทถั่วลิสงอบกรอบ นำมาบรรจุในถุงระบบสุญญากาศใช้แบรนด์สินค้าตรา "เจดีย์คู่" ทำใมห้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2543 ได้ขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า โดยย้านโรงงานมาตั้งที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระหว่างนั้นทางบริษัท ก้ได้มีการแตกขยาย บริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Resource and Quality

ด้านวัตถุดิบ เราได้คัดสรรเฉพาะสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าดีทีสุด เพื่อคุณภาพของสินค้า รสชาติ สารอาหารและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักโดยแหล่งที่มานนั้น จะมาจาก 2 แหล่งหลัก นั้นก็คือ

บริษัท มิตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที จังหวัด แพร่ โดยทางบริษัทจะร่วมมือกับชาวบ้านจากหลายๆ จังหวัดในการปลูกและคัดเลือกพันธุ์ถั่วต่างๆ เพื่อควบคุม ปัจจัยหลายๆปัจจัยทั้งราคา คุณภาพสินค้า และรสชาติ ในระดับที่ดีที่สุด

山东 ( Shandong ) ก็เป็นอีกแหล่งที่มาอีกแหล่งหนึ่งของทางบริษัท โดยทางบริษัทมีตัวแทนที่ประเทศจีนคอยคัดสรรและเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าโดยมีผู้บริหารคอยควบคุมการติดต่อและบินไปดูด้วยตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในการนำเสนอต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากแหล่งที่มาของวัตถุดิบแล้ว ทางเรายังมีการควบคุมการผลิตทางด้านคุณภาพเช่นเดียวกัน โดยหลักการสำคัญคือคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกค้า ทางเราจึงพยายามเพิ่มมาตรฐานโรงงานผลิตโดยได้รับการันตี โดยสถาบันที่น่าเชื่อถือเพื่อบ่งบอกถึงความใส่ใจของเราต่อผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

บริษัทของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านถั่วมาอย่างยาวนาน เราได้ปฏิญาณว่าจะนำเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก จนวันนี้ผมกล้ารับปากได้ว่าแบรนด์ “เจดีย์คู่” และ “จังโก้” ของพวกเราได้ให้ความเอร็ดอร่อยและตอบนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าของเราเป็นอย่างดี สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการที่แบรนด์เราได้เติบโตคู่มากับคนไทย เรามีความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมา บนแผ่นดินของพ่อหลวงมาถึงวันนี้ผม และทีมงานผู้บริหาร พร้อมที่จะก้าวขี้นไปอย่างมั่นคงในด้านของคุณภาพสินค้าและความอร่อย โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรสชาติอร่อยถูกปาก ดีกับสุขภาพ และให้คุณค่าทางสารอารหารที่เป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย ผมจึงอยากให้ทุกคนมั่นใจ “เจดีย์คู่” และ “จังโก้” ซึ่งเป็นแบรนด์ถั่วชั้นนำของประเทศไทยที่เราผลิตนั้นสามารถตอบโจทย์ในทุกรูปแบบความต้องการของคุณ

Mission
  • ขยายตลาดและส่งสินค้าและแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักโดยรักษาและเสริมสร้างฐานลูกค้าครอบคลุม ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย
  • ปรับเปลียนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับตลาดฉลกและตลาด AEC ในอนาคตอันใกล้นี้
  • เพิ่มขีดความสามารถและกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นและมากขึ้น
  • รักษาและพัฒนารูปแบบสินค้า คุณภาพ และ รสชาติ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความภัคดีต่อแบรนด์สินค้าอย่างสม่ำเสมอ
Vision

เราต้องการเป็นที่หนึ่งทางด้านผลิตภัณฑ์ธัญพืชและขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้ธั ญพืชเป็นส่วนประกอบในเอเซียและเป็นตัวแปรสำคัญในตลาดโลก

Commitment
  • คงความเป็นสุดยอดผู้นำทางด้านถั่วลิสงอบกรอบ
  • คงความเป็นเลิศทางด้านการผลิตและคุณภาพของสินค้า
  • คงความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงานและดำเนินการ
  • คงความเป็นโมเดอร์ฟู้ดอินดัสตรี้ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ