เมล็ดทานตะวัน

โพสต์เมื่อ 10 September 2017

เมล็ดทานตะวัน อุดมด้วยโปรตีน ธาติเหล็ก แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ เค บี2 และวิตามินดี สําหรับไขมันในเมล็ดทานตะวัน จัดเป็นสารอาหารประเภทกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Linoleic Acid) ซึ่งเป็นอาหารที่ร่างกายไม่สามารถสังเคาระห์ขึ้นมาใช้ได้เองได้ ต้องรับประทานเข้าไปนั้น